Gimnazjum dwujęzyczne

       

Addvantage

Polityka językowa

POLITYKA JĘZYKOWA SZKOŁY

 

Polityka językowa oraz realizowane programy w Dwujęzycznym Gimnazjum nr 1 obejmują:

 • promocję nauki innych przedmiotów za pomocą języka angielskiego, przy wsparciu języka ojczystego;
 • stosowanie języka angielskiego jako języka instrukcji;
 • zainteresowanie uczniów innymi kulturami poprzez udział w lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych projektach przynajmniej dwa razy w roku (realizowane dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Warszawskim oraz organizacją   AIESEC – projekty “My origin”, “Kids Speak”);
 • zapraszanie nie tylko anglojęzycznych gości, ale tez posługujących się językiem hiszpańskim i innymi;
 • realizację programów nauczania kładących nacisk na wielokulturowość;
 • promowanie nauczania i uczenia się wszystkich umiejętności językowych: czytania, pisania, mówienia, słuchania;
 • wdrażanie najnowszych oraz sprawdzonych metod nauczania na lekcjach, które wspierają uczniów w opanowywaniu języka angielskiego, hiszpańskiego;
 • promocję czytelnictwa po angielsku;
 • stosowanie technik pracy z uczniami, które są dostosowane do możliwości  uczniów;
 • stawianie ucznia w centrum procesu nauczania;
 • ewaluację postępów ucznia poprzez: samoocenę, ocenę bieżącą, udział w pretestach w ramach współpracy z Cambridge English Pretesting – PET for Schools, First for Schools;
 • przygotowanie i przystępowanie uczniów do PET for Schools oraz First for Schools egzaminu Cambridge English;
 • uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, studiach podyplomowych i innych formach dokształcających;
 • współpracę nauczycieli nauczających dwujęzycznie z nauczycielami języka angielskiego oraz native speakers;
 • organizowanie, obchodzenie narodowych oraz zaczerpniętych z krajów anglosaskich świąt jak Święto Dziękczynienia, Dzień Świętego Patryka, Dia De La Hispanidad.

 

Realizacja polityki językowej

 

Etap I (przedszkolny) – nauczanie języka polskiego i angielskiego 50% / 50%; uczenie treści poprzez język obcy; komunikowanie się i rozumienie ze słuchu

Etap II (edukacji wczesnoszkolnej) – doskonalenie komunikowania się i rozumienia  ze słuchu, wdrażanie do podnoszenia sprawności mówienia; nauczanie języka angielskiego podczas godzin językowych – wprowadzanie gramatyki, nauki czytania i pisania; realizacja wybranych treści edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim; przygotowanie do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności – prowadzenie zajęć w języku angielskim (native); posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach codziennych;

Etap III (klasy IV – VI) – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na poziomie funkcjonalnym,  doskonalenie znajomości zagadnień gramatycznych,  umiejętności czytania i pisania; poszerzanie zasobu słownictwa ogólnego i specjalistycznego – nauczanie wybranych przedmiotów metodą dwujęzyczności; wprowadzenie zajęć z nauczycielem obcojęzycznym (native), rozwijanie zainteresowań i tolerancji dla innych kultur, tradycji, obyczajów.

Etap IV (klasy I-III) - przygotowanie do biegłego władania językiem obcym, osiągnięcie poziomu swobodnego porozumiewania się,  rozwijanie i poszerzanie słownictwa o zakres związany z nauczanymi przedmiotami, stosowanie języka obcego jako narzędzia pozwalającego na zdobywanie wiedzy z innych przedmiotów, wdrażanie do wielojęzyczności i różnorodności kulturowej. Uczniowie przygotowują się do egzaminu Cambridge First for Schools.

 

Kursy egzaminacyjne w szkole realizowane równolegle do obowiązkowych

zajęć języka angielskiego.

 

 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1

Klasa

poziom

egzamin

1

 

 

2

Pre-A1

Cambrigde English: Starters

3

A1

Movers

4

A2

Flyers

5

 

 

6

B1

Cambridge English: PET for Schools

 

 

Dwujęzyczne Gimnazjum nr 1

 

klasa

poziom

egzamin

1

B1

Cambridge English: PET for Schools

2

 

 

3

B2

Cambridge English: FCE for Schools (egzamin)

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.