Gimnazjum dwujęzyczne

       

Addvantage

Dwujęzyczność

Co kryje się pod określeniem „dwujęzyczność”?

 

Dwujęzyczność, inaczej nazywana bilingwizmem, nie ma jednej sprecyzowanej definicji. Złożoność zagadnienia wynika z jego interdyscyplinarności, gdyż może ono występować w rozmaitych dziedzinach nauki. Dwujęzyczność rozpatrywana jest również pod kątem lingwistycznym, psychologicznym, społeczno-kulturowym oraz pedagogicznym.

Dwujęzyczność lub wielojęzyczność, według najnowszych badań, osiąga osoba, która rozumie i tworzy wypowiedzi ustne w danym języku, ponieważ ma on być narzędziem potrzebnym do komunikacji. Jednakże, nie oznacza to biegłego opanowania dwóch języków w mowie i piśmie. Tak więc, drugi język może być autonomiczny względem ojczystego języka i za podstawowe zadanie ma rozumienie i ekspresję własnych myśli oraz przeżyć.

 

Jak wygląda nauczanie dwujęzyczne w Dwujęzycznym Gimnazjum nr 1?

 

W naszej placówce nauczaniem dwujęzycznym objętych jest aż 9  przedmiotów! Nie oznacza to uczenia się słownictwa na pamięć, a realizację celów zawartych w nauczanych przedmiotach, bądź przekazywanej wiedzy nauczanej po angielsku, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania.

 

Charakterystyczne dla nauczania dwujęzycznego jest to, iż:

 

  • język angielski jest podstawowym narzędziem pracy szkolnej,
  • ze względu na korzyść poznawczą nie realizuje się dwóch programów oddzielnie, tylko integruje się je w całość,
  • uczniowie są świetnie przygotowani do udziału w międzynarodowym programie edukacyjnym Cambridge,
  • uczniowie poznają i posługują się fachową terminologią w dwóch językach,
  • wykorzystuje Teorię Inteligencji Wielorakich prof. Howarda Gardnera,
  • język angielski nie jest ograniczony do roli jeszcze jednego przedmiotu, ale stanowi narzędzie zdobywania wiedzy,
  • osiągnięcie dwujęzyczności nie stanowi celu samego w sobie, ale jest środkiem w nauczaniu i uczeniu się,
  • uwrażliwia uczniów i uczy szacunku wobec innych kultur,
  • doskonale przygotowuje do wszelkich sprawdzianów kompetencji w języku polskim oraz języku angielskim m. in. w ramach realizowanego w szkole programu Cambridge Secondary 1.

 

W nauczaniu bilingwalnym bardzo dobrze sprawdza się podejście edukacyjne Content and Language Integrated Learning (CLIL), czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. CLIL wynika z potrzeb naszych uczniów, którzy stosunkowo wcześnie zetknęli się z językiem angielskim i oczekują trudniejszych zadań, niż ponowne powtórzenie tego, co już opanowali. Nauka języka obcego przestaje być sztuką dla sztuki, a przeradza się w istotne narzędzie pracy w celu zdobycia wszechstronnej wiedzy. CLIL nie wyklucza używania języka ojczystego na zajęciach, a wręcz jest on pożądany, gdyż wspiera proces nauki.

 

Nauczanie dwujęzyczne wsparte jest intensywną nauką języka angielskiego, dzięki temu uczniowie swobodnie komunikują się w tym języku. Wysoki poziom poświadcza fakt, iż uczniowie od pierwszej klasy gimnazjum przygotowują się do egzaminu językowego Cambridge: First for Schools (poziom B2 wg CEFR).

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.